Par mums

PSIA “Veselības un aprūpes centrs – Sloka” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni: www.vsacsloka.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Šajā tīmekļvietnē Jums ir iespējams:

  • mainīt burtu lielumu tekstam;
  • pārvietoties tīmekļvietnē, izmantojot tikai tastatūru;
  • mainīt satura kontrastu;
  • lielākajā daļā tīmekļvietnes izmantot ekrānlasītājus.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 10.01.2024. Izvērtēšanu veica PSIA “Veselības un aprūpes centrs – Sloka”

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:  piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā paziņojumā vai uzskatāt, ka šī tīmekļvietne neatbilst piekļūstamības prasībām, būsim pateicīgi, ja sazināsieties ar mums: info@vsacsloka.lv.

Sazinies ar mums