Viegli lasīt

Aktualitātes

Sabiedriskā labuma balvas laureāti 2017.gadā

Jūrmalas pilsētas goda rakstu “Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā” saņēma pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” ārste Dzidra Geide. Dz. Geide veselības un sociālās aprūpes centrā strādā jau 55 gadus, neizlaižot nevienu darba dienu. Gadu gaitā ir mainījušies iestādes nosaukumi, tās atrašanās vieta, bet daktere palikusi uzticīga savam darbam un pacientiem. Lai arī Geides kundzei ir vairāk nekā 80 gadu, viņa joprojām ik dienas mēro ceļu no Rīgas uz Sloku pie saviem pacientiem.

“Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” pasniegts Elitai Arājai. Ārste Elita Arāja, strādājot PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” un Kauguru Veselības centrā, sniegusi palīdzību un atbalstu ļoti daudziem jūrmalniekiem un viņu ģimenēm, viņa dara savu darbu profesionāli, ar prieku un lielu atbildības sajūtu. Atsaucīgo un vienmēr korekto ārsti ciena gan pacienti, gan kolēģi.

Foto no Jūrmalas pilsētas arhīva