Viegli lasīt

Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām

Iepirkuma priekšmets

Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

SL 2017/4

Iepirkuma statuss

Jauns

Nolikums

Paziņojuma publikācijas datums

07.10.2017

Paziņojums

Te vēl kkas papildus ja nepieciešams

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

23.10.2017 plkst. 14:00

Infromācija par pieņemto lēmumu

Iepirkuma metode

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā