Viegli lasīt

Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām

Iepirkuma priekšmets

Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr.SL 2018/3

Iepirkuma statuss

Jauns

Nolikums

Paziņojuma publikācijas datums

10.08.2018

Paziņojums

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.08.2018. plkst.10.00

Iepirkuma metode

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā