Viegli lasīt

Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām

Iepirkuma priekšmets

Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

SL 2017/5

Iepirkuma statuss

Jauns

Nolikums

Paziņojuma publikācijas datums

17.10.2017

Paziņojums

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.07.2017. līdz plkst. 10.00

Infromācija par pieņemto lēmumu

Iepirkuma metode

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā