Viegli lasīt

Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde finanšu līzingā

Iepirkuma priekšmets

Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde finanšu līzingā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr.SL 2018/1

Iepirkuma statuss

Pabeigts

Nolikums

Paziņojuma publikācijas datums

28.06.2018

Paziņojums

Iepirkums “Jauna vieglā automobiļa iegāde finanšu līzingā” Id.Nr. Sl 2018/1 pārtraukšana, sakarā ar labojumiem tehniskajā specifikācijā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.07.2018 plkst. 10:00

Iepirkuma metode

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā